KONTAKTY

PhDr. Alica Prokopová - prekladateľka a tlmočníčka

Cenník

Oblasti tlmočenia a prekladov:

  • humanitné vedy
  • kultúra a umenie
  • psychológia
  • náboženstvo
  • stavebníctvo na všeobecnej úrovni
  • preklady webových stránok
  • neurčené

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie - konferenčné za 1 deň € 350,00
Konzekutívne tlmočenie - konferenčné za 1 deň € 300,00
Tlmočenie obchodných rokovaní za 1 hodinu € 30,00
Simultánne a konzekutívne tlmočenie zo španielčiny do angličtiny a naopak za 1 deň € 390,00

Poznámka

V prípade konzekutívneho alebo simultánneho tlmočenia na konferenciách, kongresoch, atď. poskytujem poldňové tlmočenie (maximálne 4 hodiny) a celodenné (maximálne 8 hodín). Ďalšie hodiny sa fakturujú hodinovou sadzbou.

Cestovné výdavky, ubytovanie a iné výdavky budú zahrnuté do cenovej kalkulácie.

Preklady

Výpočet ceny za preklad vychádza z ceny za 1 normostranu (NS) t.j. 30 riadkov, 60 úderov v riadku, čo predstavuje 1800 znakov vrátane medzier.

Z cudzieho jazyka do slovenského

základná sadzba od € 11,00 / NS
jazykové korektúry od € 5,00 / NS

Zo slovenského do cudzieho jazyka

základná sadzba od € 13,00 / NS
príplatok za vyhotovenie prekladu v azbuke € 1,50 / NS

Poznámka

Cenu za odborný preklad a expresné dodanie prekladu stanovujeme na základe dohody s klientom.
Poskytujeme zľavy v prípade väčšieho počtu strán alebo dlhodobej spolupráce.
V prípade potreby a po dohode s klientom som ochotná vycestovať aj do zahraničia.

Všetky sumy uvedené na faktúrach sú konečné. Nie som platcom DPH.

© PhDr. Alica Prokopová - Kontakty