KONTAKTY

PhDr. Alica Prokopová - prekladateľka a tlmočníčka

Home

Preklady a tlmočenie sú mojou hlavnou pracovnou činnosťou, ale predovšetkým hobby od roku 1985, keď som absolvovala štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave v odbore španielčina – ruština. Záujem o anglický jazyk ma priviedol k štúdiu na Miami-Dade Community College v Miami (USA), kde som pracovala a žila 10 rokov.

V španielčine som sa zdokonaľovala v Španielsku (letný seminár usporiadaný Univerzitou Complutense v Madride), v krajinách Strednej a Južnej Ameriky (Kuba, Venezuela), získala som Základný diplom španielčiny ako cudzieho jazyka (Diploma Básico de Español Como Lengua Extranjera) od Ministerstva školstva a vedy Španielskeho kráľovstva.

Gymnaziálne štúdiá v ruskom jazyku na Sovietskej strednej škole pri Veľvyslanectve ZSSR v Bulharsku som ukončila maturitnou skúškou a v štúdiu ruštiny som pokračovala na Sofijskej Univerzite Kl. Ochridského v Bulharsku a neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jazykové znalosti som si prehĺbila aj polročným študijným pobytom v Moskve.

Svoje znalosti tlmočníčky a prekladateľky som využila a využívam pri svojej práci tak na Slovensku, ako aj v krajinách Strednej a Južnej Ameriky a v Spojených štátoch, pri spoločenských akciách, pracovných stretnutiach, seminároch, školeniach, medzinárodných konferenciách, pri práci s médiami (časopisy, rozhlas, televízia), s agentúrami a verejnými inštitúciami. Tlmočím a prekladám aj na filmových festivaloch a rôznych iných podujatiach.

© PhDr. Alica Prokopová - Kontakty