KONTAKTY

PhDr. Alica Prokopová - prekladateľka a tlmočníčka

Kontakt

Obchodné meno: PhDr. Alica Prokopová – KONTAKTY

Poštová adresa:
(aj fakturačná)
PhDr. Alica Prokopová – KONTAKTY
Pezinská 1
903 01 Senec
Slovenská republika

Telefón / Fax: 00421 2 4592 33 29
Mobil: 00421 915 749 778

Web: www.prokopova-translation.com
E-mail: aprokopova@gmail.com
vzdelanie@hotmail.com

IČO: 40 503 135
DIČ: 1023085503

© PhDr. Alica Prokopová - Kontakty